Federale politieAlfabetische lijst gemeenten + typologie


Tabellenrapporten

De politiezones en gemeenten* van de steekproeftrekking 2006

* politiezones en gemeenten die reeds toestemden tot publicatie van hun gegevens.